Taisyklės

 

1.       Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šiomis taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“) nustatoma naudojimosi internetine svetaine manodieta.lt (toliau – „manodieta.lt“) tvarka, taip pat manodieta.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. manodieta.lt vartotojams suteikiama galimybė įsigyti asmeninę dietą, skaityti straipsnius ir komentuoti juos, žiūrėti video, kurti temas forumuose bei išsakyti savo nuomonę jau sukurtose temose, naudotis kitomis svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. manodieta.lt vartotojas yra asmuo, įsigijęs dietą arba norintis peržiūrėti kitą informaciją manodieta.lt svetainėje, ar bet kokia kita forma naudojantis manodieta.lt svetainę (toliau - „Vartotojas“).

1.3. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su manodieta.lt Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir forma naudodamasis manodieta.lt interneto svetaine. Asmenys, nesutinkantys su bent viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis manodieta.lt svetaine.

1.4. manodieta.lt veiklą vykdo Ars Bene Vivendi, MB (toliau -  „Tiekėjas“).

1.5. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti bet kurias interneto svetainės manodieta.lt Taisyklių nuostatas, teikiamas paslaugas bei jų įkainius, apmokestinti nemokamas paslaugas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis internetine svetaine manodieta.lt, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.


 

2.       Sąlygos ir reikalavimai Vartotojui

 

2.1. Norėdamas tapti Vartotoju, Jūs patvirtinate, kad esate pilnametis asmuo.

2.2. Vartotojas įvesdamas savo duomenis patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.

2.3. Vartotojui kiekvienu konkrečiu atveju prieš pradedant laikytis rekomendacinės dietos patartina atsakingai įvertinti savo galimybes.

2.4. Vartotojui draudžiama:
2.4.1. Laikytis dietos turint kokių nors sveikatos problemų, nesulaukus pilnametystės ar besilaukiant.
2.4.2. manodieta.lt aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų.

 

 

3.       Mokamos paslaugos

 

3.1. Vartotojas manodieta.lt interneto svetainėje už tam tikrą mokestį gali užsisakyti asmeninį dietos valgiaraštį.

3.2. Asmeninio dietos valgiaraščio kainos yra nurodomos užsakant valgiaraštį ir priklauso nuo pasirinktos valgiaraščio trukmės.

3.3. manodieta.lt svetainėje už suteiktas paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką arba SMS žinute.

 

 

4.       Atsakomybės apribojimas

 

4.1. manodieta.lt negarantuoja, kad Vartotojui per nustatytą laikotarpį pavyks numesti norimą svorį.

4.2. Pinigų grąžinimas už įsigytą, tačiau nepatikusią arba lūkesčių nepatenkinusią dietą, nevykdomas. Kompensacija yra galima suteikiant nuolaidą sekančioms užsakomoms dietoms.

4.3. Tiekėjas neatsako už dietos valgiaraštyje pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turinį.

Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims.

4.4. Tiekėjas neatsako dėl manodieta.lt veiklos sutrikimų, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių manodieta.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti manodieta.lt veiklos.

4.5. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

 

 

5.       Asmens duomenys

 

5.1. Vartotojas patvirtina, kad pateikia savo duomenis manodieta.lt savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys, būtų saugomi manodieta.lt duomenų bazėje neribotą laiką.

5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis manodieta.lt sistemoje ir prisijungiant prie jos, ši registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
5.3. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.

5.4. Vartotojas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jo pateikti kontaktiniai duomenys būtų naudojami reklaminiais tikslais siunčiant jam įvairaus pobūdžio informaciją.

 

 

6.       Autorinės teisės

 

6.1. Tiekėjas yra visų teisių į manodieta.lt turinį ir duomenų bazę savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami manodieta.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.

6.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas manodieta.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 

 

 

7.       Baigiamosios nuostatos

 

7.1. Manodieta.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl ManoDieta.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.